Magazyn zbożowy

Firma Agri-Mag Sp. z o.o. posiada magazyn zbożowy w Podgórzu o pojemności 12 tys. ton.

Zakład w Podgórzu zajmuje się przyjmowaniem, standaryzacją, magazynowaniem i wydawaniem płodów rolnych.

Posiadamy profesjonalne zaplecze laboratoryjne.

Wykonujemy w nim następujące analizy:

wilgotności

gęstości

liczby opadania

białka

zanieczyszczenia

glutenu